(Hãy để thông tin số điện thoại)

THÔNG TIN CẦN BIẾT

Giới thiệu

Tin tức - Sự kiện

Hợp đồng chuyển nhà | chuyển nhà chuyên nghiệp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------oOo--------

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Số:…/2016/HĐDV

        Căn cứ  bộ luật dân sự số 33/2005/QH 11Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/06/2010 tại kỳ họp 7 Quốc Hội khoá XI

        Căn cứ vào luật thương mại số 36/2005/QH của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005 tại kỳ họp thứ 7 Quốc Hội khoá XI

-         Căn cứ vào nhu cầuvà khả năng của hai bên

Hôm nay, ngày .... tháng .... năm 2016. , hai bên chúng tôi gồm:

BÊN A: …………………………………………………………………………..

 Địa chỉ             : …………………………………………………………………

Điện thoại        : ………………………………………………………………….

BÊN B :         TRUNG TÂM DỊCH VỤ CHUYỂN NHÀ 123

Địa chỉ             : Tầng 2 số 32b- Lạc Trung- Hai Bà Trưng- Hà Nội

Đại diện           :  Ông    Nguyễn Công Hòa                      Chức vụ : P. Giám đốc

Điện thoại        : 0945391886

Tài khoản số    : 0541000225041  Ngân hàng Vietcombank – Chương Dương.

Chủ tài khoản:  Nguyễn Công Hòa

Fb              : https://www.facebook.com/chuyennha123.vn/

Website           : http://chuyennha123.vn.  

Sau khi bàn bạc và thảo luận, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển đồ trọn gói với các điều khoản như sau:

ĐIỀU I: NỘI DUNG CÔNG VIỆC

1 - Bên B có trách nhiệm tháo dỡ, đóng gói ,bao bọc đồ ,tài sản và các vật dụng cần chuyển đi của bên A

2 - Sau khi vận chuyển đến nơi theo yêu cầu của bên  A, bên B lắp đặt theo đúng thiết kế của bên A trong phạm vi năng lực của bên B.

ĐIỀU II: THƠI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN:

1.Thời gian thực hiện vận chuyển:

………………………………………………………………………………………

2. Nơi và địa điểm vận chuyển

- Địa điểm đi: ………………………………………………………………………………………

- Địa điểm tới: ………………………………………………………………………………………

ĐIỀU III: TRÁCH NHIỆM CỦA  CÁC BÊN

1. Trách nhiệm của bên A

- Bố trí người chịu trách nhiệm giao, nhận hang hóa mà hai bên đã thỏa thuận vận chuyển.

- Có quyền tham gia giám sát quá trình bên B tháo lắp, vận chuyển, lắp đặt đồ vật.

- Có quyền yêu cầu bên B ngừng việc tháo lắp, vận chuyển, lắp đặt và yêu cầu bên B thực hiện phương án khác tốt hơn để đảm bảo không bị hư hỏng, mất mát tài sản của bên A

- Tạo điều kiện về sân bãi,phòng ban tập kết đồ đạc,chịu trách nhiệm về dịch vụ thang máy(nếu có thang máy)được thong suốt.Phối hợp với bên B triển khai công việc cho đến lúc hoàn thành.

-Thanh toán đầy đủ cho bên B theo khoản 2 , điều 4 của hợp đồng này.

2. Trách nhiệm của Bên B

- Thực hiện đúng nội dung các điều, khoản trong hợp đồng và đảm bảo các vận dụng,vận chuyển đến bảo hành về chất lượng và số lượng khi di dời.

- Trong trường hợp bị mất mát, đổ vỡ bên B phải bồi thường cho bên A với giá trị đồ vật theo giá thị trường tại thời điểm vận chuyển.

ĐIỀU  IV: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1.Giá trị hợp đồng là :

-Tồng giá trị hợp đồng ……………………………………………….............................................................

- Giá trị hợp đồng viết bằng chữ ………………………………………………………………………………………

2.Phương thức thanh toán

- Ngay sau khi hai bên thống nhất khối lượng công việc, giá cả và ký hợp đồngbên A phải đặt trước cho bên B số tiền  là ………………………………………………

( Bằng chữ..:……………………………………………………………………….)

- Các công việc sau khi đã thực hiện xong, Bên A tiến hành nghiệm thu kiểm tra chất lượng đạt yêu cầu và nhận đủ biên bản nghiệp thu, thanh lý hợp đồng(nếu có), thì Bên A phải thanh toán số tiền còn lại cho Bên B hết 100% giá trị hợp đồng sau khi bên A đã nhiệm thu.

ĐIỀU V : ĐIỀU KHOẢN PHẠT

1.- Bên A sau khi ký hợp đồng đã giao tiền đặt cọc trong thời gian 15 ngày mà không thực hiện công việc thì bên B không phải trả lại số tiền tạm ứng (trừ khi bên A thỏa thuận lại với bên B về việc lùi lại thời gian vận chuyển và được sự đồng ý của bên B)

2.- Bên B ngay sau khi ký hợp đồng vì bất cứ lý do nào mà không thực hiện hợp đồng thì phải hoàn toàn trả lại gấp hai lần số tiền tạm ứng cho bên A.

ĐIỀU VI: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

1.- Trường hợp có phát sinh cước phí vận chuyển và tranh chấp hợp đồng, hai bên sẽ bàn bạc giải quyết trên tinh thần hợp tác. Trong trường hợp không giải quyết được thì hai bên sẽ đưa vụ việc ra giải quyết tại toàn án nhân dân có thẩm quyền nơi đặt trụ sở chính của bên khởi kiện để giải quyết. Quyết định của tòa án là quyết định cuối cùng hai bên phải chấp hành, mọi phí tổn do bên thua chịu.

2.- Hợp đồng này có hiều lực kể từ ngày ký và tự hết hiệu lực khi các điều khoản của hợp đồng đã được thực hiện song và không có khiếu nại của bên nào.

- Hợp đồng này gồm 04 trang được lập thành 02 bản. Mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau./.

ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                 ĐẠI DIỆN BÊN B

Thông báo